FAQ

Hur bokar jag?

-Ni kan antingen boka via våra bokningsformulär på hemsidan, skicka ett mejl med bokningsförfrågan till: reception@farosunds-semesterby.se eller ringa 0498-221821.

Hur går betalningen till efter att jag gjort en bokning?

Hyresvärden sköter själv utskick av bekräftelse och faktura via mejl eller post.  Där kan Ni läsa om hur betalaning ska ske. Oftast betalar man ett förskott på 800-1000kr och resterande 30-60 dagar innan ankomst.

Får vi ta med hunden på semestern?

-En del av våra stugor och hus tillåter husdjur.
Läs i texten vad som gäller för specifikt objekt.

Vart hämtar vi nyckeln? Och vad gäller om man anländer sent på kvällen/natten?

Ni får uppgifter av hyresvärdarna direkt.  (Det brukar stå anvisningar på bekräftelsen)
I vissa fall kan man behöva göra en överenskommelse om Ni anländer sent. Kontakta ägarna direkt om det inte är ett objekt som Fårösunds Semesterby sköter nyckelutlämningen till. Då kontaktar Ni Fårösunds Semesterby..

Vad händer om vi vill boka av resan?

Resevillkor

Vid avbokning gäller följande:

När Ni gjort en bokning och fått en bokningsbekräftelse räknas bokningen som bindande.

Ett förskott av hyran betalas inom 10 dagar.

Resterande hyresbelopp betalas 30-60 dagar innan resan, se bokningsbekräftelse.

Skulle Ni boka av objektet innan Ni betalat slutfakturan är förskottet förverkat.

Skulle Ni boka av objektet efter att Ni betalat slutfakturan får Ni tillbaka hyresbeloppet, förutsatt att vi har fått stugan uthyrd igen. Får vi ingen ny hyresgäst innebär det att ingen återbetalning sker.

Vi gör dock allt vi kan för att hitta en ny hyresgäst. Förskottet går till att marknadsföra objektet på nytt.

Vad har Ni för regler och allmänna villkor?

Allmänna regler

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller hyresobjektet i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig ett annat hyresobjekt vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss för hyresobjektet, med avdrag för den nytta du kan ha haft av boendet. Istället för att säga upp avtalet kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål skall du framföra detta till värden eller dennes ställföreträdande så snart som möjligt men senast inom tre dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall du anmäla omgående så att värden får en chans att rätta till det.

Anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, göras till Fårösunds Semesterby inom 10 dagar efter hyrestidens utgång och bör avfattas skriftligt.

OBS! Anmärkningar som ej framförts inom de tre första dagarna av hyrestiden till stugägaren, dennes ombud, eller till stugförmedlaren kan ej beaktas efter hyrestidens slut.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du, eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda hyresobjektet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål), och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten än vad du uppgav vid bokningen.

Det är inte tillåtet att röka eller ha husdjur i stugan/lägenheten.

Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta
kommer vi att utföra städningen på din bekostnad.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om hyresobjektet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du har haft av boendet .

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Allergiker

Fårösunds Semesterby  fråntar sig allt ansvar för att tidigare gäster – i strid mot gällande bestämmelser – kan ha rökt eller medfört husdjur till stugan.

Force Majeure 
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Hur bokar man färjan?

Via Nynäshamn eller Oskarshamn reser Ni med Destination Gotland:   Se hemsida

Hittade du inte svar på din fråga?

Tveka inte att kontakta oss!